Chamber Orchestras

Camerata Ireland & Barry Douglas - Italy

Salzburg Camerata - Italy

Salzburg Mozarteumorchester - Italy

Franz Liszt Chamber Orchestra - Italy

I Solisti Aquilani / Trio Ashkenazy - Italy

London Chamber Orchestra - Italy

Prague Chamber Orchestra - Italy